PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie jest jednostką samorządową, niedochodową i samopomocową. Swoją działalność rozpoczęło w 1993 roku.

Nasza misja:

  • dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,

  • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

 Nasz cel:

  • działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną,

  • tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,

  • prowadzenia ku ich aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Członkowie Stowarzyszenia:

Członkami Stowarzyszenia są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, członkowie ich rodzin, opiekunowie prawni i przyjaciele zaangażowani w działalność na rzecz Stowarzyszenia.

Obecnie, w ramach naszego Stowarzyszenia działają następujące placówki:

  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wyrach

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołowie

  • Programy Rehabilitacja 25 plus w Mikołowie

Przejdź do treści