Rehabilitacja 25 plus STAROSTWO

Program „Rehabilitacja 25 plus” Starostwo

Program realizowany jest w ramach zadania publicznego „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus”,
współfinansowany, ze środków otrzymanych z Powiatu Mikołowskiego.

W programie biorą udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku powyżej 25 roku życia, zamieszkujące Powiat Mikołowski tj gminy: Wyry, Gostyń, Orzesze, Ornontowice, Mikołów.

Uczestnicy programu otrzymują możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, aktywizację w sferze fizycznej i udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych oraz wspierających ruchowo, pomoc w rozwoju intelektualnym i dążeniu do samodzielności, oraz w sferze społecznej i zawodowej, a także utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności.

Zapewniamy transport uczestnika projektu z domu do ośrodka oraz odwóz do domu.

Przejdź do treści