Zarząd PSONI

  • Joanna Sojka – Przewodnicząca Zarządu ,
  • Barbara Sędzikowska – Sekretarz Zarządu,
  • Barbara Siwiec – Skarbnik Zarządu,
  • Dominika Copik-Prądzyńska – Członek Zarządu,
  • Elżbieta Krzeszowska-Faron – Członek Zarządu
Skip to content