Przetargi

,,INFORMACJA O WYBORZE_STRONA”
Unieważnienie – BUS
Informacja z otwarcia ofert – autobus
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP
Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SIWZ – 1
Informacje o zmianie treści SIWZ -1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedz na zapytania do SIWZ
Informacja o zmianie treści
Nazwa zamówienia publicznego – Zakup Autobusu – Nr ogłoszenia 773972-N-2020 z dnia 30.12.2020r.
Nazwa zamówienia publicznego -Zakup Mikrobusa -Nr Ogłoszenia nr 775610-N-2020 z dnia 30.12.2020r.
Skip to content