Kadra WTZ

Kierownik WTZ

mgr Aleksandra Lichosik – pracownia plastyczna

Terapeuci:

Alina Ćwięk – pracownia ceramiczna

Barbara Gołąb – pracownia gospodarstwa domowego

Gracja Kopeć- Romańczuk – pracownia świec

Aleksandra Bautsz – pracownia ekologiczno-kreatywna

mgr Anna Swoboda – pracownia stymulacji poznawczej

mgr Mirela Piecha – pracownia techniczna

mgr Mirosława Wolnik – pracownia tkaniny

inż. Tomasz Gniza – pracownia rolnicza

Rehabilitacja:

mgr Grzegorz Mełech

Skip to content