Kadra OREW

Specjaliści pracujący w OREW Wyry:

 • nauczyciele oligofrenopedagodzy
 • logopedzi
 • neurologopedzi
 • psycholog
 • tyflopedagodzy
 • surdopedagodzy
 • nauczyciele o specjalizacji autyzm
 • nauczyciele o specjalizacji terapia pedagogiczna
 • terapeuta BIOFEEDBACK
 • terapeuta metody WARNKE
 • terapeuta metody TOMATIS
 • terapeuci zajęciowi
Skip to content