Pracownie

Pracownia Plastyczna

Zajęcia w Pracowni Plastycznej dają uczestnikom możliwość wyrażania siebie poprzez różnorodne formy twórcze. Działalność artystyczna ma bardzo duży wpływ terapeutyczny na uczestników warsztatów, pobudza kreatywność, rozwija różnorodne zdolności, uczy dostrzegania piękna otaczającego nas świata oraz estetyki. Pracownia głównie zajmuje się poligrafią kartek okolicznościowych oraz wykonuje zaproszenia. Uczestnicy wykonują również prace,  między innymi: malowanie drewnianych skrzynek, dekorowanie wazonów, butelek techniką decoupage oraz malowanie farbami witrażowymi.

 

Pracownia Gospodarstwa Domowego

Uczestnik w Pracowni Gospodarstwa Domowego ma możliwość nauki przygotowania prostych posiłków, poznania i obsługi sprzętu gospodarstwa domowego zgodnie z przepisami BHP, takich jak piekarnik, piec elektryczny, blender, zmywarka, robot kuchenny oraz nauki posługiwania się narzędziami ręcznymi stosowanych w gospodarstwie domowym, poznania różnych artykułów spożywczych oraz ich przechowywania, wykorzystania oraz obróbki. Uczestnicy doskonalą czynności samoobsługowe, nawyków higienicznych podczas czynności kuchennych, jak również umiejętności nakrywania i dekorowania stołów do posiłków. Uczą się planowania i dokonywania zakupów, oraz dbania o porządek otoczenia z użycie środków chemicznych.

 

 

Pracownia Techniczna 

Podczas zajęć terapeutycznych w Pracowni Technicznej uczestnicy poznają narzędzia stolarskie do obróbki drewna, uczą się zasad ich działania i bezpieczeństwa pracy zgodnie z warunkami BHP. W ramach tej pracowni uczestnicy wykonują szereg czynności związanych pracą w drewnie, ozdabianiem drewnianych i metalowych przedmiotów metoda decoupage. Powstają tu m.in.: pojemniki, wianki i kompozycje i ozdoby świąteczne, personalizowane napisy drewniane.

 

Pracownia Ceramiczna

Celem zajęć terapeutycznych prowadzonych w Pracowni Ceramicznej jest usprawnienie funkcji manualnych poprzez obcowanie z gliną, wyrabianie wyobraźni i samodzielności twórczej. Podczas zajęć uczestnicy uczą się różnych technik formowania ceramiki, przygotowania materiału i doboru odpowiednich narzędzi. W pracowni powstają naczynia użytkowe, patery, anioły, figurki, rzeźby ceramiczne, oraz biżuteria.

 

Pracownia Tkaniny

W Pracowni Tkaniny uczestnicy opanowują podstawowe techniki szycia ręcznego i na maszynie, posługiwanie się żelazkiem, jak również uczą się wykonywania różnych technik krawieckich. Zadaniem Pracowni Tkaniny jest wyrabianie umiejętności samodzielnego szycia ręcznego, praktycznego wykorzystania prostych ściegów, używania dodatków krawieckich do zamierzonych celów. Umiejętności te kształtowane są poprzez wykonywanie dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej prac użytkowych i prac o walorach artystycznych, takich jak maskotki, poduszki, kosmetyczki, torby oraz siatki i woreczki ekologiczne.  Dokonują przeróbek oraz tworzą stroje na potrzeby przedstawień teatralnych warsztatowej Grupy Teatralnej „Pomimo”. W Pracowni wykuje się termonadruki na drewnie, oraz we współpracy z Pracownią Tkaniny tworzy się nadruki na torbach, maskotkach itp.

Pracownia Rolnicza

Uczestnicy pracowni dbają estetyczne otoczenie placówek należących do Stowarzyszenia, wykonując prace porządkowe i pielęgnacyjne wokół budynków, tj. koszenie trawnika, grabienie liści, zamiatanie, odśnieżanie, konserwacja maszyn, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w pracowniach WTZ. Zajęcia w pracowni rozwijają umiejętność współpracy w grupie, poprawiają kondycję fizyczną uczestników oraz uczą dbania o środowisko naturalne.

 

 

Pracownia Ekologiczno-Kreatywna

Pracownia Ekologiczno-Kreatywna dostarcza ekologicznych warzyw dla pracowni gospodarstwa domowego. Nasi uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu ekologicznej uprawy roślin i ich pielęgnacji, wykonują prace pielęgnacyjne i porządkowe w ogrodzie i szklarni. Poza sezonem uczestnicy tworzą różne prace z materiałów recyklingowych, takich jak papier, drewno, styropian, materiał roślinny.

   

 

Pracownia Stymulacji Poznawczej

W pracowni stymulacji poznawczej uczestnicy podnoszą swój poziom sprawności manualnej, kształtują i rozwijają procesy poznawcze, ćwiczą koncentrację uwagi    oraz pamięć mechaniczną i logiczną, rozwijają własną inwencje twórczą i wyobraźnie. W czasie zajęć  uczestnicy wytwarzają kolorowe mydła wykorzystując gotową bazę mydlaną, tworzą różnoraką biżuterię z filcu (np. korale, bransoletki), uczą się podstaw obsługi komputera oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

 Rehabilitacja

Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest realizowanie zadań w zakresie przywrócenia i utrzymania możliwie pełnej sprawności fizycznej, a tym samym jak największej samodzielności i niezależności społecznej. Zajęcia odbywają się codziennie, dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, mają charakter indywidualny i grupowy.

 

Sala Muzykoterapii

Zajęcia muzykoterapii pobudza inwencję twórczą, fantazje oraz kształtują umiejętność pamięci wzrokowej i słuchowej. W Sali Muzykoterapii organizowane są zabawy ruchowe, ćwiczenia rytmiczne. Do terapii wykorzystywane są utwory muzyczne, piosenki, tańce, bajki.

 

Grupa Teatralna „Pomimo”

Pod kierunkiem instruktora oraz terapeutów uczestnicy uczą się ról, przygotowywani są do prezentacji artystycznych – tanecznych oraz teatralnych.

 

Skip to content